Stämmoprotokollet är nu underskrivet

Hej, Efter mycket väntan är nu äntligen protokollet från kårstämman 2015-09-17 underskrivet och kan därmed göras tillgängligt. Ni hittar protokollet här som bilaga. De bilagor som fanns tillgängliga vid kårstämman hittas på http://www.hasselbyscout.se/karstamma-2015/. Kopia på underskrivet protokoll samt stämmans bilagor har Läs mer »