Kåravsluting med fanborg, tårta och märkesutdelning vid Riddersvik