Närvarolistor för höstterminen in till kårkassören