Närvarorapport från HT 2017 senast inskickad till kårkassör