Närvarorapport från VT 2016 senast inskickad till Bennie Jonsson