Närvarorapport från VT 2017 senast inskickad till kårkassör