Närvarorapport från VT senast inskickad till kårkassör