Scouternas Dag på Järvafältet

http://stockholm.scout.se/arrangemang/scouternas-dag/