Scoutnet – Påminnelse för obetalda avgifter från den 30 september.