Scoutnet – Påminnelse för obetalda avgifter från den 31 oktober