Scoutnet – Påminnelser för obetalda avgifter från den 28 februari