Scoutnet – Påminnelser för obetalda avgifter från den 29 mars.