Scoutnet – Påminnelser för obetalda avgifter från den 30 april.