Scoutnet – sista dag att medlemsregistrera för höstterminen