Scoutnet – Sista dag att medlemsregistrera nya medlemmar