Scoutnet – Sista dagen för att avregistrera medlemmar som inte betalt sin avgift för HT2017