Sista dag att registrera medlemmar för hösten för att hinna få en medlemsfaktura