Stora FIXAR-dagen på Översjön

Alla ledare, utmanare, rover och föräldrar hjälps åt och storstädar Översjön och går igenom materialet i lokalen. Avslutas med middag på Översjön för alladeltagare.