—FF Ekorren

– en presentation av Föräldraföreningen Ekorren

FF Ekorren har till uppgift att stödja Hässelby Scoutkår och dess ledare. Vi verkar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en rolig och utvecklande scouting för de barn och ungdomar som är med i H-by. Medlem i FF Ekorren blir man automatiskt i och med medlemskapet i scoutkåren. Alla som vill stödja vår scoutverksamhet är välkomna att vara med.

FF Ekorren sysslar bland annat med att:

  • hålla snyggt i scoutlokalen och sköta inköp av städmaterial och förbrukningsvaror
  • medverka och stödja på olika sätt vid kårgemensamma planeringar, såsom H-by Olympiad, Kårafton och jul-/våravslutning
  • arrangera scouternas försäljning av majblommor varje vår
  • uppmärksamma ledarna vid jul- och våravslutning
  • sälja scoutkårens jubileumsbok som gav ut i samband med kårens 70-årsdag

FF Ekorrens styrelse består av just nu av fyra personer (mars 2013).

KONTAKT: Ordförande Lieselotte Jonsson 08 – 89 20 54