Letare 7 år

Letarscouting är det första steget som man som scout kommer i kontakt med scouting i vår kår.

Letarscouter använder mycket lek för att lära sig vad scouting är.