Kontakt ledare

Peter Isander

Peter Isander

Kårordförande, AL, Skogsbrynet, Ledare, Lokalfogde Gula Villan,
E-post: peter.isander@comhem.se
Mobil:
0707571748

Magnus Grönlund

Ledare
E-post: greenland7612@gmail.com
Mobil:
070-6397965

Magnus Lindell

Ledare
E-post: limag@ownit.nu
Mobil:
073 - 398 90 86

Anders Craemer

Ledare
E-post: anders.craemer@gmail.com
Mobil:
073 – 701 70 05

Benny Lundstedt

Ledare
E-post: bennylundstedt@gmail.com
Mobil:
073-625 75 03