Spårare 8-9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-sparareI Scouterna får du nya kompisar som precis som du tycker att det är superskoj att vara utomhus.

 

När man går i årskurs 2 och 3 så är man spårarscout.

 

I kåren så finns det två stycken spårarscoutsavdelningar. Alla har möten mellan 18:30 och 20:00 enligt följande:

Insekterna (måndagar)

Vilddjuren (tisdagar)

Klicka på respektive avdelnings namn för att gå till deras egna krypin.

Vad är spårarscouting?

De flesta börjar i scouterna när man är spårarscout. Man är spårarscout under två år. Under dessa två år så börjar man lära sig vad scouting är.

Att tillämpa ”Learning By Doing” (lära sig genom att göra) och att genom lekar/tävlingar lära ut scouting fångar man lätt upp scouterna och får låter de själva utforska vad scouting är.

 

Som spårarscout får man prova på massa olika saker.

Elda, laga mat, sjukvård, ljusspår, olika hantverk, knopar, allemansrätt, busa omkring på en övernattning, sova i tält på sommarlägret, nya kompisar, leka, packa ryggsäcken, äventyr, vandra, natur.

 

Dessa två år skapar en bra grund till kommande år som scout.

Man har en-två hajker inomhus under höst och vårtermin. Till sommaren får man ut och sova i tält under lägret.