Kontakt ledare

Mail: stigfinnarna@hasselbyscout.se

Kontaktuppgifterna finns även på terminsplaneringen.

hämta

Alexander Skog

AL Stigfinnarna
E-post: askog55@gmail.com
Mobil:
073-846 35 68

Mikael Hållberg

Ledare Stigfinnarna
E-post: mickee.hallberg@gmail.com
Mobil:
073-541 98 85

Mikael Simonsson

Ledare Stigfinnarna
E-post: mikael.simonsson96@gmail.com
Mobil:
073-958 66 84

Malin Sandström

Ledare Stigfinnarna
E-post: malin97sandstrom@hotmail.com
Mobil:
076-113 50 63