Proposition om långsiktig lokalplanering

Proposition om långsiktig lokalplanering