Kontakt

Hässelby Scoutkår

E-post: info@hasselbyscout.se
Telefon:
08 - 739 88 88

Carl Bondes Väg 90

Peter Isander

Peter Isander

Kårordförande, AL, Skogsbrynet, Ledare, Lokalfogde Gula Villan,
E-post: peter.isander@comhem.se
Mobil:
0707571748

Emil

Emil Öhman

Vice Kårordförande, AL Bävrarna, Roverscout, Medlemsregistrator, Köansvarig, Nyanmälningar, Nyckelpiga AL Gnagarna
E-post: emil@ohman.eu
Telefon:
08-759 63 19
Mobil:
0706-08 04 25

Är ansvarig ledare för Bävrarna & Gnagarna, Vice Kårordförande, medlemsregistrator, nyckelpiga och en del annat