Ansvariga ledare

Bennie Jonsson

Kårkassör AL, Asarna Postmottagare Styrelseledamot
E-post: bejo56@gmail.com
Telefon:
08-89 20 54
Mobil:
070-783 26 20

Ledare på Asarna och kårkassör

Emil

Emil Öhman

Kårordförande, AL Bävrarna, AL Gnagarna Webbansvarig
E-post: emil@ohman.eu
Telefon:
08-759 63 19
Mobil:
0706-08 04 25

Är ansvarig ledare för Bävrarna & Gnagarna, Kårordförande, webbansvarig

Magnus Grönlund

AL Skogsbrynet Ledare Styrelseledamot Kårsekreterare
E-post: greenland7612@gmail.com
Mobil:
070-639 79 65

Nils Gothin

AL, Insekterna
E-post: ngothin@hotmail.com

hämta

Alexander Skog

AL Stigfinnarna
E-post: askog55@gmail.com
Mobil:
073-846 35 68