Kårstämma 2013

Tid

Torsdagen den 19 september 2013 klockan 19.00

Plats

Scouthuset på Carl Bondes väg 90

Kontakt

Adress: Peter Isander, Astrakangatan 2, 9 tr, 165 72 HÄSSELBY
E-mail: peter.isander@comhem.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen 2013-09-14.
Underlag för stämmoförhandlingarna finns tillhanda på www.hasselbyscout.se fr.o.m. 2013-09-15 eller för den som ej har möjlighet till detta hos kårordförande Peter Isander fr.o.m. 2013-09-15
Alla är välkomna.
/Styrelsen

Bilagor