Testsida

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna eller kontakta medlemsregistratorn.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats till de som väntar när vi har kö.

Skicka in avanmälan

Bokningsförfrågan Gula Villan

  • Vi lånar endast ut Gula Villan till våra medlemmar!
  • Någon 18+ som är ansvarig under bokningsperioden.
  • Låna från

  • :
  • Låna till

  • :
  • Vad är syftet med lån av scoutlokalen?
  • Övrigt som ni vill delge lokalfogden